Následuje několik z předmětů, se kterými se ve hře můžete setkat. V celé hře se má podle současných plánů vyskytovat asi 250 různých předmětů, z nichž každý bude mít v inventory odlišnou grafickou podobu. Budou zde jak předměty běžně dostupné, tak i vzácné. Budete-li mít štěstí, naleznete možná i jednu z legendárních zbraní či zbrojí, které se v celém světě vyskytují v jediném exempláři - pokud mají legendy pravdu.

Krátký meč z Ivrilu

Novinky 11.10.2002: Dva nové předměty na ukázku.

Vlevo: Tak s touhle halapartnou (na obrázku bez násady) si dal kovář opravdu hodně práce. Podle stylu šlo pochází zbraň pravděpodobně z Dorthallenu.
Dorthalenská halapartna
Vpravo: Dýka sice poměrně prostého tvaru, avšak zručně zdobená.
Krátký meč z Ivrilu
Vlevo: Krátký meč, v této zdobené podobě oblíbený zejména u ivrilských šlechticů. Majiteli tohoto exempláře se buďto přihodilo něco nepěkného, nebo se stal pacifistou, neboť zbraň zjevně dlouho nepoužíval.
Modrý blesk
Vpravo: Na první pohled by se mohlo zdát, že tato unikátní zbraň, přezdívaná Modrý blesk, pochází z dílny některého z Calani. Na jejím tvaru je však jasně patrný ivrilský vliv, z čehož plyne, že pravděpodobnějším místem původu jsou proslulé Taianské kovárny.
Noramarská bojová sekyra
Vlevo: Standardní bojová sekyra, používaná některými horskými oddíly Noramarského stálého vojska. Její nespornou výhodou je to, že nemáte-li zrovna k sekání žádné krky, můžete s ní nasekat alespoň dřevo.
Rwanina ledová sekyra
Vpravo: Rwanina ledová sekera. Není známo, kdo ve skutečnosti tuto unikátní zbraň vyrobil, asociace s bohyní vod je však nejspíš mylná. Ačkoliv sekera skutečně vypadá, jakoby byla vytvořena z ledu, pod jehož povrchem je občas vidět dokonce tekutou vodu, ve skutečnosti o led nejde. Snadno se o tom přesvědčí každý, kdo je s ní zasažen. Z čeho tedy ostří a topůrko je, dosud nikdo nezjistil.
Svitek s kouzlem 'Polypouto'
Vlevo: Kouzlo "Polypouto" je jedním z vrcholů zemní magie a mnoha kouzelníkům již zachránilo život. Využívá síly hmoty k dočasnému ochromení jednoho nebo více živých tvorů, což má sice sloužit k účelům čistě obranným, dějiny však znají nemálo případů více či méně brutálního zneužití tohoto kouzla.
Svitek s kouzlem 'Usmaž'
Vpravo: Kouzlo "Usmaž" obklopí oběť vysokým žárem, což pochopitelně mívá fatální následky.
 
Plátová zbroj noramarského typu v barvách rodu z Flir Drengaru
Plátová brnění byla poprvé použita Dorthallenskými šlechtici přibližně na počátku Válek naděje. Tyto těžké, neohrabané a velice účinné zbroje pomáhaly Severu zejména v bojích v Naronu a Aranu, kde byly pro jejich použití vhodné podmínky. Než Unie přišla na účinnou obranu, proháněli se oplechovaní rytíři po bitevních polích jako vraždící stroje. Ačkoliv s příchodem těžké kuše začaly pověsti o neporazotelnosti obrněných jezdců pomalu mizet, používá se tento druh zbroje dosud.
Na obrázku je plná plátová zbroj Noramarského typu, vyvedená v rodových barvách šlechtického rodu z Flir Drengaru.
Na první pohled obyčejný prstýnek s poněkud nevhodně velkým kamenem. Představte si, jak je takový šutr na prstě těžký a jak překáží při práci. Lidé znalí magických umění však ví, že takový kámen má nezanedbatelnou kapacitu. Prsteny, jako je tento, tedy mohou být použity k uložení některých kouzel, která pak mohou působit trvale, nebo být rychle seslána. Výhodou je fakt, že magické prsteny může používat kdokoliv, nevýhodou pak to, že máte-li nějakou takovou hračku u sebe, ucítí vás každý jen trochu dobrý mág v okolí.
Jeden z magických prstenů
Dryák kapsáře Schmada
Dryák kapsáře Schmada je legendární - a také ilegální - povzbuzovací prostředek, po jehož požití dočasně získáte nadprůměrnou zručnost. Ač se nabízí mnoho zajímavých a bohůmlibých využití, například hodináři, zlatníci a další, je Dryák oblíben zejména u zlodějů, kteří díky němu dokáží odemknout téměř cokoliv.