Příběh je jádrem celé hry. Flame in Darkness bude kniha, kterou budete moci prožít a snad i ovlivnit vlastním jednáním. Následující ukázky si nekladou za cíl uvést do děje či děj nějak přiblížit, ale pouze a jen naznačit, s čím se ve hře můžete setkat. Jde o úryvky z neinteraktivních sekvencí, které naleznete na začátku kapitol a na dalších významných místech děje.
Každá ukázka se zobrazí v novém okně nebo na celé obrazovce (pokud to váš prohlížeč podporuje) podle vaší volby. Zavřete ji pomocí Alt+F4, v IE4 také tlačítkem "zavřít".
Protože scénářové sekvence obsahují i popisy obrazů, bude občas nutno zahrnout je i sem. A nějak je odlišit od normálního textu. Takže: Takže: kurzívou bíle je vlastní text scénáře. Červeně jsou popisy obrazů a animací.